Internetový obchod používá soubory cookies pro účely poskytování služeb, analytické účely a pro zobrazování reklam přizpůsobených vašim preferencím. Používáním internetového obchodu souhlasíte s použitím souborů cookies nainstalovaných ve vašem webovém prohlížeči. Další informace o této technologii naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů. Více informací v Zásadách ochrany osobních údajů

JACKET SEASON in Selectshop 🧥 - Let's go!

mega skateshop online

Podmínky ochrany osobních údajů

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
1.Tato Politika ochrany osobních údajů stanoví zásady zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu selectshop.cz (dále jen „Internetový obchod”).
2.Majitelem Obchodu a zároveň správcem údajů je Robert Zapora podnikající pod firmou Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora se sídlem v Rzeszów (35-105), ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 11, zapsanou do Ústřední evidence a informace o hospodářské činnosti vedené Ministrem rozvoje, DIČ: 9222181461, IČO: 950325689, dále jen Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora.
3.Osobní údaje shromažďované společností Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora prostřednictvím Int. obchodu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. května 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), známé také jako GDPR.
4.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora se zvlášť snaží chránit soukromí Zákazníků navštěvujících Internetový obchod.
§ 1 Druh zpracovávaných údajů, cílů a právního základu
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora sbírá informace ohledem fyzických osob, jež provádí právní úkon přímo nespojený s jejich činnosti, fyzických osob provozujících vlastním jménem obchodní nebo odbornou činnost a fyzických osob reprezentujících právnické osoby nebo organizační jednotky, které nejsou právnické osoby, kterým zákon přiznává právní způsobilost, provozující vlastním jménem hospodářskou nebo odbornou činnost, dále jen spolu Zákazníky.
2.Osobní údaje Zákazníků se sbírají v případě:
a)registrace účtu v int. obchodě za účelem vytvoření individuálního účtu a správou tohoto účtu. Právní základ - nezbytnost vyhotovení smlouvy o poskytování služby Účtu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
b)podávání objednávky v int. obchodě za účelem provedení prodejní smlouvy. Právní základ: nutnost vyhotovení prodejní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
c)předplatného newsletteru za účelem provedení smlouvy, která jejímž předmětem je služba poskytovaná elektronicky. Právní základ - souhlas osoby, jejíž údaje se týkají provedení smlouvy o poskytování služby Newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);
d)čerpání služby kontaktního formuláře za účelem provedení poskytované elektronickou cestou. Právní základ - nezbytnost vyhotovení smlouvy o poskytování služby kontaktního formuláře (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).
3.V případě registrace Zákaznický účet v Internetovém obchodu, Zákazník uvádí:
a)emailovou adresu;
b)jméno a příjmení.
4.Během registrace účtu v int. obchodě Zákazník samostatně určuje individuální přístupové heslo ke svému účtu. Zákazník může změnit heslo později za podmínek uvedených v § 6.
5.V případě podávání objednávky v Internetovém obchodu, Zákazník uvádí tyto údaje:
a)emailová adresa;
b)adresové údaje:
a.poštovní směrové číslo a město;
b.stát;
c.ulice spolu s číslem domu/bytu.
c)jméno a příjmení;
d)číslo telefonu.
6.V případě Podnikatelů se výše uvedený rozsah údajů rozšíří navíc o:
a)firmu podnikatele;
b)číslo DIČ.
7.V případě využití služby Newsletter, Zákazník uvádí jen svou emailovou adresu.
8.V případě používání služby kontaktního formuláře Zákazník uvádí pouze svou e-mailovou adresu.
9.Během využívání Internetových stránek obchodu se mohou stáhnout doplňující informace, zejména: IP adresa připsaná k počítači Zákazníka nebo vnější IP adresa dodavatele Internetu, název domény, druh prohlížečky, doba dostupu, typ operačního systému.
10.Od Zákazníků mohou být také shromažďovány navigační údaje, včetně informací o odkazech, na něž se rozhodnou kliknout nebo jiných činnostech v našem int. obchodě. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající na usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a na opravě funkčnosti těchto služeb.
11.Za účelem domáhání a výkonu rozhodnutí mohou být zpracovány některé osobní údaje uvedené Zákazníkem v rámci používání funkčnosti v int. obchodě, jako např.: jméno, příjmení, údaje týkající se využívání služeb, pokud nároky vyplývají ze způsobu, jakým Zákazník využívá služeb, jiné údaje jsou nezbytné k odůvodnění existence nároku, včetně velikosti způsobené škody. Právní základ - oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v zjišťování, domáhání a výkonu nároků a v ochraně proti nárokům v řízení před soudy a jinými státními orgány.
12.Osobní údaje předávané společnosti Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora jsou jí sdíleny dobrovolně ve spojitosti s uzavíranými prodejními smlouvami nebo také poskytováním služeb prostřednictvím int. stranky obchodu, s výhradou toho, že neuvedení určených ve formulářích údajů v procesu registrace znemožňuje registraci a založení účtu zákazníka, v případě podávání objednávky bez registrace účtu zákazníka znemožní podání a realizace objednávky zákazníka.
§ 2 Komu jsou sdíleny a zveřejňování a jak dlouhou jsou skladovány?
1.Osobní údaje zákazníka jsou předávány poskytovatelům služeb, z nichž čerpá Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora při vedení Internetového obchodu. Poskytovatelé služeb, kterým jsou předávány osobní údaje v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech buďto podléhají doporučení Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora ohledně účelů a způsobů zpracování těchto údajů (zpracovávající subjekty) nebo samostatně určují účely a způsoby jejich zpracování (správci).
a)Zpracovatelé. Společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora využívá dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje výhradně ke spojení Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora. Patří k nim mj. dodavatelé hostingových a účetních služeb, poskytovatelé systémů pro marketing, analýzu vytíženosti int. obchodu a analýzu efektivity marketingových kampaní;
b)Správci. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora využívá dodavatele, kteří nepodnikají výhradně na příkaz a sami stanovují účely a způsoby využití osobních údajů Zákazníků. Poskytují služby elektronických a bankovních plateb.
2.Lokalizace. Poskytovatelé služeb mají sídla hlavně v Polsku a v jiných státech Evropského hospodářského prostoru (EHP).
3.Osobní údaje Zákazníků jsou skladovány:
a)V případě, že základem zpracování osobních údajů je souhlas, osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány společností Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora do odvolání souhlasu a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době předávání nároků, které může společnost Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora uplatňovat a které mohou být uplatňovány vůči ní. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, lhůta předání činí deset let a pro nároky na pravidelné platby a nároky spojené s podnikáním - tři roky.
b)V případě, že základem zpracování údajů je vyhotovení smlouvy, osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány společností Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora po dobu nezbytnou k realizaci smlouvy a po této době během období odpovídající době předávání nároků. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, lhůta předání činí deset let a pro nároky na pravidelné platby a nároky spojené s podnikáním - tři roky.
4.V případě provedení koupě v Internetovém obchodě se mohou osobní údaje poskytovat, v závislosti na volbě Zákazníka, těmto subjektům za účelem dodání objednaného zboží:
a)kurýrské společnosti;
b)Česká pošta.
5.V případě, že Zákazník zvolí platbu prostřednictvím systému PayU, jeho osobní údaje se předávají v rozsahu nezbytném pro realizaci platby společnosti PayU S.A. se sídlem v Poznani (60-166), na ul. Grunwaldzka 182, zapsané do rejstříku podnikatelů vedeného Obvodním soudem Poznań - Nowe Miasto a Wilda v Poznaniu, VIII. obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399.
6.Navigační údaje se mohou využívat za účelem zajištění pro Zákazníky lepší obsluhy, analýzy statistických údajů a přizpůsobení Internetového obchodu preferencím Zákazníků, a také administrování Internetového obchodu.
7.V případě, že Zákazník předplatí informační věstník (Newsletter) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora bude posílat elektronické zprávy na jeho emailovou adresu obsahující obchodní informace o akcích a nových výrobcích k dostání v Internetovém obchodu.
8.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora v případě požadavku, který byl společnosti směřován, poskytuje osobní údaje oprávněným vnitrostátním orgánům, zejména organizačním jednotkám státního zastupitelství, Policii, Předsedovi ústavu ochrany osobních údajů nebo Předsedovi ústavu pro elektronickou komunikaci.
§ 3 Mechanismus cookies, IP adresa
1.Internetový obchod používá malé soubory, dále jen cookies. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora tyto zapisuje na počítač osoby navštěvující Internetový obchod, pokud toto webový prohlížeč dovolí. Soubor cookie obsahuje obvykle název domény, ve které má původ, svou „dobu zániku" a individuální, náhodně zvolené číslo identifikující tento soubor. Informace sbírané pomoci těchto souborů pomáhají přízpůsobit nabízené Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora výrobky individuálním preferencím a skutečným potřebám návštěvníků Internetového obchodu. Poskytuje rovněž možnost zpracovávaní všeobecných statistik návštěv prezentovaných výrobků v Internetovém obchodě.
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora využívá dva typy cookies souborů:
a)Cookies okamžité: po ukončení pracovní doby dané prohlížečky nebo vypnutí počítače se zapsáné informace odstraní z pamětí zařízení. Mechanismus okamžitých cookies neumožňuje stáhnout jakékoliv osobní údaje ani žádné důvěrné informace z počítače Zákazníků.
b)Cookies trvalé: uchovávají se v paměti koncového zařízení Zákazníka a zůstanou tam do momentu jejich vymazání nebo zániku. Mechanismus cookies trvalých neumožňuje stáhnout jakékoliv osobní údaje ani žádné důvěrné informace z počítače Zákazníků.
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora využívá vlastní cookies za účelem:
a)ověření Zákazníka v Internetovém obchodu a zajištění doby Zákazníka v Internetovém obchodu (po logování), díky které nemusí Zákazník na každé substránce Internetového obchodu opět uvádět login a heslo;
b)analýz a zkoušek a auditu možnosti prohlížení, hlavně pro tvoření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak Klienti využívají Internetovou stránku obchodu, což umožňuje zlepšování její struktury a obsahu.
4.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora využívá vnější cookies soubory za účelem:
a)popularizace int. obchodu pomocí servisu Instagram (správce vnějších cookies: Instagram LLC se sídlem v USA);
b)popularizace Internetového obchodu pomoci společenského servisu facebook.com (správce vnějších cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
c)představení multimediálního obsahu na int. stranách obchodu, které jsou stahovány z vnějšího int. servisu www.youtube.com (správce vnějších cookies: Google Inc se sídlem v USA);
d)sbírání všeobecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce vnějších cookies: Google Inc se sídlem v USA);
e)prezentácie Certifikátu Rzetelny Regulamin prostřednictvím internetového servisu rzetelnyregulamin.pl (správce vnějších cookies: Rzetelna Grupa sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě).
5.Mechanismus cookies je bezpečný pro počítače Zákazníků Internetového obchodu. Hlavně touto cestou není možné proniknutí do počítačů Zákazníků vírů nebo dalšího nežádoucího programového vybavení nebo zlomyslného programového vybavení. Avšak ve svých prohlížečkách mají Zákazníci možnost omezit nebo vypnout přístup cookies souborů do počítačů. V případě využívání této možnosti bude užívání Internetového obchodu možné, kromě funkcí, které ze své povahy žádají cookies soubory.
6.Níže uvádíme jak je možné změnit nastavení populárních webový prohlížeče v rozsahu aplikování cookies souborů:
a)prohlížečka Chrome;
b)prohlížečka Facebook in-app Browser;
c)prohlížečka Internet Explorer;
d)prohlížeč Microsoft EDGE;
e)prohlížečka Mozilla Firefox;
f)prohlížečka Opera;
g)prohlížečka Safari;
h)prohlížečka Samsung Browser.
7.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora může sbírat adresy IP Zákazníků. Adresa IP je to číslo přidělené počítači osoby, která navštěvuje Internetový obchod dodavatelem internetových služeb. Číslo IP umožňuje přístup k Internetu. Ve většině případů se připisuje počítači dynamicky, tj. mění se při každém spojení s Internetem a z tohoto důvodu je všeobecně považovaný za neosobní identifikační informaci. Adresa IP využívá Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora pri diagnostikování technických problémů se serverem, tvorbě statistických analýz (např. určení, ze kterých regionů se zaznamenává nejvíce návštěv), jako informace způsobilá při administrování a zlepšování Internetového obchodu, a také za účelem bezpečnosti a případné identifikace zatěžujících server, nežádoucích automatických programů k prohlížení obsahu Internetového obchodu.
8.Internetový obsahuje prokliky a odkazy k jiným internetovým stránkám. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora není zodpovědná za zásady ochrany soukromí, které na nich platí.
§ 4 Práva osob, jichž se údajů týkají
1.Právo k odvolání souhlasu - právní základ: čl. 7 odst. 3 GDPR.
a)Zákazník má právo vzít zpět každý souhlas, který poskytl Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora.
b)Zrušení souhlasu je platné od odvolání souhlasu.
c)Odvolání souhlasu nemá vliv na námi prováděné zpracování v souladu se zákonem před odvoláním.
d)Odvolání souhlasu se sebou nenese pro Zákazníka žádné negativní následky, může však znemožnit další využívání služeb a funkcí, které shodně se zákonem Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora může poskytovat pouze se souhlasem.
2.Právo ke stížnosti vůči zpracovávání údajů - právní základ: čl. 21 GDPR.
a)Zákazník má právo kdykoli podat námitku - z důvodu spojeného s jeho zvláštní situací - proti zpracování svých osobních údajů, včetně profilování, pokud Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora zpracovává jeho údaje na základě oprávněného zájmu, např. marketing výrobků a služeb Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora, vedení statistik využívání jednotlivých funkcí int. obchodu a usnadnění používání int. obchodu, ale také průzkum spokojenosti.
b)Odstoupení formou emailové zprávy od zasílání marketingových komunikátů týkajících se výrobků nebo služeb bude znamenat nesouhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů, včetně profilování za těmito účely.
c)Pokud se námitka zákazníka ukáže být oprávněná a Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora nebude mít jiný právní základ ke zpracování osobních údajů, osobní údaje, vůči nimž zákazník podal námitku, budou odstraněny.
3.Právo k odstranění údajů ("právo být zapomenut") - právní základ: čl. 17 GDPR.
a)Zákazník má právo požadovat odstranění všech nebo některých osobních údajů.
b)Zákazník má právo požadovat odstranění osobních údajů, pokud:
a.již nejsou osobní údaje potřebné k účelům, k nimž byly shromážděny nebo v nichž byly zpracovávány;
b.odvolal uvedený souhlas v rozsahu, ve kterém byly osobní údaje zpracovávané na základě jeho souhlasu;
c.podal námitku vůči využívání jeho údajů pro marketingové účely;
d.osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně;
e.osobní údaje musí být odstraněny kvůli splnění právní povinnosti uvedené v zákoně Evropské Unie nebo zákoně členského státu, kterému Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora podléhá;
f.osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízením služeb informačního společenství.
c)I Přes odeslání požadavku na odstranění osobních údajů ve spojitosti s námitkou nebo zrušením souhlasu může Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora uschovávat určité osobní údaje v rozsahu, v jakém je zpracování nezbytné ke stanovení, vyšetřování nebo obhajobě nároků, ale i ke splnění zákonné povinnosti vyžadující zpracovávání ve smyslu zákona Unie nebo zákonů členské země, kterým se řídí Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora. Platí to zejména pro následující údajů: jméno, příjmení, emailová adresa, které se skladují pro účely řešení stížností a nároků souvisejících s používáním služeb Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora nebo navíc adresa pobytu/korespondenční adresa, číslo objednávky. Tyto údaje jsou uchovávány pro účely vyřizování stížností a reklamací spojených s uzavřenými smlouvami o prodeji nebo poskytování služeb.
4.Právo k omezení zpracovávání údajů - právní základ: čl. 18 GDPR.
a)Zákazník má právo žádat o omezení zpracování svých osobních údajů. Nahlášení žádosti znemožňuje do jejího vyřešení využívání určitých funkcí nebo služeb, jejichž využívání bude mít spojitost se zpracováním údajů obsažených v požadavku. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora také nebude zasílat žádné komunikáty, včetně marketingových.
b)Zákazník má právo požadovat omezení využívání osobních údajů v následujících případech:
a.pokud zpochybňuje správnost svých osobních údajů — Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora omezuje jejich využívání na dobu potřebnou k ověření správnosti údajů, nejdéle však na 30 dní;
b.pokud není zpracování údajů v souladu se zákonem a místo odstranění údajů zákazníka žádá omezení jejich využití;
c.pokud přestaly být osobní údaje potřebné k účelům, k nimž byly shromážděny nebo využívány, ale potřebuje je zákazník pro zjištění, domáhání a ochraně nároků;
d.pokud představil námitku vůči využívání svých údajů — omezení následuje na dobu potřebnou k řešení, zda — s ohledem na jednotlivou situaci — ochrana zájmů, práv a svobod zákazníka převažuje nad zájmy, které realizuje správce, zpracovávajíce osobní údaje zákazníka.
5.Právo přístupu k údajům - právní základ: čl. 15 GDPR.
a)Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje a pokud ano, Zákazník má právo:
a.získat přístup ke svým osobním údajům;
b.získat informace o účelech zpracování, kategoriích zpracování osobních údajů, odběratelích nebo kategoriích odběratelů těchto údajů, plánovaném období skladování údajů zákazníka nebo o kritériích ustanovení tohoto období (pokud není určení plánovaného období zpracovávání údajů možné), o právech patřících zákazníkovi v souladu s GDPR, o právu podat stížnost dozorčímu orgánu, o zdroji těchto údajů, o automatizované přijímání rozhodnutí, včetně profilování a zajištění příslušných údajů ve spojitosti s předáním těchto údajů mimo EU;
c.získat kopii svých osobních údajů.
6.Právo přístupu k údajům - právní základ: čl. 16 GDPR.
a)Zákazník má právo požadovat od správce okamžité vysvětlení týkající se osobních údajů, které jsou nesprávné. S ohledem na účely zpracování Zákazník, jehož se údajů týkají, má právo žádat doplnění nekompletních osobních údajů, včetně představením dalšího prohlášení a směřováním žádosti na adresu elektronické pošty v souladu s § 6 Zásad ochrany osobních údajů.
7.Právo přenášení údajů - právní základ: čl. 20 GDPR.
a)Zákazník má právo obdržet své osobní údaje, které doručil správci a následně je zaslat jinému, jím vybranému správci osobních údajů. Zákazník má také právo požadovat, aby byly osobní údaje odeslány přímo takovému jinému správci, je-li to technicky možné. V takovém případě správce zašle osobní údaje Zákazníka v podobě souboru ve formátu csv, jenž je běžně používaným formátem a hodí se ke strojovému čtení a umožňuje zasílání obdržených údajů správci osobních údajů.
8.V, ve které zákazník vystoupí s oprávněním vyplývajícím z výše uvedených práv, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora splní požadavek nebo odmítne jeho splnění okamžitě, nejpozději však v průběhu měsíce po jeho obdržení. Pokud však — vzhledem ke komplikovanému charakteru požadavku nebo počtu požadavků — nebude Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora moci splnit požadavek v průběhu měsíce, splní je v průběhu dvou měsíců informováním zákazníka předem ve lhůtě měsíce od obdržení požadavku - o zaměřeném prodloužení lhůty a jeho příčinách.
9.Zákazník může správci hlásit stížnosti, otázky i dotazy týkající se zpracování jeho osobních údajů a realizace jemu náležících oprávnění.
10.Zákazník má právo žádat od Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora předání kopie standardních smluvních doložek směřující otázku způsobem uvedeným v § 6 Zásad o ochraně osobních údajů.
11.Zákazník má právo podat stížnost Předsedovi úřadu ochrany osobních údajů v oblasti porušení jeho práva k ochraně osobních údajů nebo jiných práv přiznávaných v souladu s GDPR.
§ 5 Spravování bezpečnosti - heslo
1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora zajišťuje zákazníkům bezpečné šifrované spojení během zasílání osobních údajů a během přihlašování se k účtu zákazníka v Servisu. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora používá certifikát SSL vystavený jednou z předních světových firem v oblasti bezpečnosti a šifrování zasílaných údajů přes internet.
2.V případě, že Zákazník mající konto v Internetovém obchodu ztratil jakýmkoliv způsobem dostupové heslo, Internetový obchod umožňuje generování nového hesla. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora neposílá připomenutí hesla. Heslo se uchovává v šifrované podobě, způsobem, který znemožňuje jeho přečtení. Aby se generovalo nové heslo je třeba uvést e-mailovou adresu v tiskopisu k dostání pod proklikem „Připomenutí hesla”, uvedenou u tiskopisu logování do konta v Internetovém obchodu. Zákazník dostane na adresu elektronické pošty uvedenou během registrace nebo zapsanou v poslední změně profilu konta elektronickou zprávu obsahující přeposlání k určenému tiskopisu poskytnutému na Internetové stránce obchodu, kde Zákazník bude mít možnost si určit nové heslo.
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora nikdy neposílá žádnou korespondenci, z toho elektronickou korespondenci se žádosti o uvedení údajů k logování, zejména hesla přístupu ke Zákaznický účet.
§ 6 Změny Politiky ochrany osobních údajů
1.Politika ochrany osobních údajů se může změnit, o čemž Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "RAPU" Robert Zapora bude informovat Zákazníky s předstihem 7 dnů.
2.Dotazy související s Politikou ochrany osobních údajů odesílejte na adresu: [email protected]
3.Datum poslední změny 25.02.2023.

Zde (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) se podívejte, jak Google používá osobní údaje uživatelů, když dávají souhlas na tomto webu.